در این ابزار مفید یک دید کلی نسبت به کلمات کلیدی وبسایت خود دریافت می کنید. نمودار میله ای پخش کلمات در 10 رتبه برتر گوگل ، مقایسه ی تعداد کلمات موجود در صفحه اول گوگل در مقایسه با رقبا و مشاهده ی 10 گزارش آخر رتبه کلمات کلیدی (به انتخاب خودتان) مهم ترین ویژگی های یک صفحه هستند. حتما می دانید که صفحه ی اول گوگل مهم ترین صفحه است و صفحه ی دوم به قبرستان گوگل شهرت دارد، چراکه کسی معولا صفحه دوم را نمی بیند از طرفی رتبه ی 1 تا 3 گوگل بیش از 90 درصد کلید های گوگل را به سمت خود جذب می کند. بنابراین هرچه تعداد کلمات کلیدی موجود در این بازه را افزایش دهید ورودی ترافیک گوگل شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بستن همه