هدف از بررسی اجمالی شناسایی میزان محبوبیت کلمات ترند شده، شناسایی صفحات برتر در گوگل و شناسایی کلمات یا مفاهیم کلیدی مرتبط است. شما می توانید یک کلمه یا موضوع کلی را در این ابزار جستجو کنید و سطح محبوبیت کلمه در شهر های مختلف را بسنجید یا کلمات کلیدی لانگ تیل را در آن موضوع خاص بررسی کنید. در صورت مشاهده ی کلمات یا مفاهیم کلیدی ارزشمند هر قسمت یا کلمات جدید می توانید کلمه مورد نظر را به لیست کلمات کلیدی خود اضافه کنید. سپس یک محتوا برای آن کلمه ی کلیدی ایجاد کرده یا صفحه ی خود را بر روی آن کلمه هدایت کنید.

بستن همه