ابزار بررسی محتوا شامل ریز ابزارهای زیر می شود:

تعریف شما از محتوا چیه؟ به نظر مکسئو محتوا یعنی هر المان که کاربر بتواند با آن تعامل داشته باشد. برای مثال کاربر تصویر را می بیند، متن را می خواند، فرم های موجود در صفحه را پر می کند، بر روی دکمه کلیک می کند یا ... . بنابراین این که محتوا را صرفا متن بدانیم تعریف درستی نیست. هر عنصری که کاربر بتواند با آن تعامل داشته باشد بخشی از محتواست و در این میان متن مهم ترین بخش محسوب می شود.

محتوای متنی مهمترین عنصری است که هم گوگل و هم کاربر بیشترین تعامل را با آن دارند. بنابرین رعایت قوانین مربوط به آن تاثیر زیادی در موفقیت یک URL در نتایج گوگل خواهد داشت. گوگل الگوریتم ها و فاکتورهایی دارد که رضایت یک کاربر از محتوا را می سنجد، بنابراین اگر محتوا از نظر سئو و خوانایی برای کاربر رضایت بخش باشد، گوگل نیز امتیاز خوبی به آن صفحه اختصاص می دهد. بنابراین شانس صفحه برای ورود به رقابت اصلی در صفحه اول نتایج جستجو افزایش پیدا خواهد کرد.

ابزار بررسی محتوای مکسئو المان های مختلفی را زیر نظر می گیرد تا کاربر بیشترین رضایت را از متن داشته باشد. البته فاکتور های موجود بیشتر بر اجتناب از مصنوع نویسی، تکرار، استفاده از کلمات و عبارات نامناسب، کپی برداری و گرایش به طبیعی نوشتن تمرکز دارند.

از نظر مکسئو شما زمانی می توانید چینش عناصر مختلف در کنار هم را "محتوا" بنامید که هم از منظر گوگل و هم از منظر کاربر قابل قبول باشد. البته که رضایت گوگل در رضایت کاربر خلاصه می شود.

در این میان پوشش بهینه و کامل یک موضوع، پاسخگویی به ابهامات و سوالات، پرهیز از تکرار و به کاربردن لحن مناسب روش هایی است که وب مستر ها باید از آن پیروی کنند. بهینه سازی محتوا مفید ترین کاری است که صاحبان وبسایت ها می توانند انجام دهند، چراکه گوگل محتوای منحصر به فرد، کاربردی و تعاملی را بیش از هر چیزی می پسندد.

 

بستن همه