دید کاربر نسبت به محتوای آنلاین در مقایسه با محتوای آفلاین بسیار متفاوت است. شاید میانگین بازدید از صفحات یک وبسایت حتی به 1 دقیقه هم نرسد. بنابراین باید از روش هایی استفاده کرد که خوانش متن های آنلاین را بهبود داد. از نظر مکسئو، انتقال پیام بسیار مهم تر از شرح پیام است.

بهبود خوانایی به تمام روش هایی گفته می شود که بواسطه آن هدف محتوا بهتر به مخاطب هدف منتقل می شود. زمانی که محتوای وبسایت واضح تر بیان شود، درک مخاطب از صفحه افزایش پیدا کرده و تعامل کاربری نیز بالا می رود. در نتیجه در رتبه دهی صفحه نتایج موتورهای جستجو به خصوص گوگل تاثیر مثبت می گذارد.

استفاده از کلمات بهینه، جملات و پاراگراف های کوتاه، تیتر بندی مناسب و به موقع، استفاده به موقع از تصاویر و ... برای بهبود خوانایی توصیه می شود و تمامی این موارد بعلاوه بررسی های تخصصی در ابزار بررسی خوانایی مکسئو آنالیز می شود.

بستن همه