شاید مهم ترین سوالی که برای شما پیش بیاید این است: لحن محتوا و سئو چه ربطی به هم دارند!؟ به نظر کارشناسان مکسئو این لحن محتواست که می تواند محتوای شما را در مقایسه با رقبا متمایز کند. اگر بتوانید در موضوعات مختلف مطابق با مخاطبان خود لحن ثابتی داشته باشید، اعتماد کاربران نسبت به مطالب موجود در وبسایت شما به مرور افزایش پیدا می کند.

محتوا "چیستی" وبسایت شماست و لحن محتوا "چگونگی" آن است. لحن راه و روشی است که پیام به مخاطب می رسد. با استفاده از لحن می توان احساسات مخاطب را تحت تاثیر قرار داد.

به نظر تیم مکسئو، لحن شکل و ظاهر مفهوم کلیدی موجود در محتوا را منتقل می کند – و چون مخاطبان به صورت آنلاین با محتوا ارتباط می گیرند، توجه به آن تاثیر زیادی در موفقیت بلند مدت در سئو و افزایش تعداد مشتریان یا کاربران وفادار می شود.

لحن ثابت و متناسب با مخاطب برند شما را برجسته می کند

وقتی درباره برندهای مورد علاقه خود صحبت می کنید، اولین چیزی که به ذهنتان می رسد لوگو یا شعار آن است؟! اما اگر لوگو و شعار وجود نداشت و شما می خواستید آن را به بقیه معرفی کنید چه می گفتید؟

لحن محتوا نقش مهمی برای اثبات وجود هویت برند بازی می کند. زمانی که تمامی محتواهای موجود در وبسایت شما با یک لحن ثابت (با در نظر گرفتن دسته بندی موضوعی) بیان شود، پیام هایی که از سمت هر محتوا به مخاطب می رسد، هویت برند شما را در ذهن کاربر شکل می دهد.

در این ابزار مکسئو می توانید لحن ثابتی برای مطالب خود در نظر بگیرید تا زمانی که کاربر از گوگل و با جستجوی کلمات مختلف چندین بار به سمت وبسایت شما می آید، لحن محتوا بر روی احساس کاربر اثر گذاشته و اعتماد او را جلب کند. کاربری که به برند شما اعتماد داشته باشد، جستجوی بعدی را در خود سایت شما انجام خواهد داد نه گوگل!

بستن همه