اکثر آنالیز های موجود در این ابزار بر روی بهینه سازی سئو محتوای یک صفحه متمرکز شده است. باید بدانید که قسمت سلامت سایت به سرعت و عملکرد صفحه مربوط نیست و فاکتورهایی را در نظر می گیرد که در کسب رضایت کاربر و بهبود تجربه کاربری موثر هستند. بررسی تگ ها و متاتگ ها، بررسی تصاویر و ... در این قسمت قرار می گیرد.

آنالیزهای سلامت سایت بر روی بهبود تعامل کاربر با صفحه متمرکز شده اند. برخی از آنالیزها حتی برای کاربرانی که از صفحه خوان ها استفاده می کنند – مانند نابینایان – مورد بررسی قرار می گیرد.

از طرف دیگر مواردی که از نظر ربات های گوگل اهمیت دارد نیز ارزیابی خواهد شد. برای مثال یک صفحه از وبسایت قبل از هر چیز باید ایندکس پذیر باشد، یعنی ربات های گوگل اجازه خزش در آن ها را داشته باشند. برای این کار تگ noindex نباید در هدر صفحه یا رسپانس x-robots وجود داشته باشد.

بنابراین تمرکز اصلی سلامت سایت بر این موارد است:

·       بهبود درک موتورهای جستجو از صفحه مورد نظر

·       دسترس پذیری و خواندن راحت محتوای صفحه توسط کاربر و موتورهای جستجو

·       بهبود حداکثری تجربه کاربری و جلوگیری از پرش کاربر به علت وجود عیب در صفحه

 

بستن همه