در یک صفحه از وبسایت شما ممکن است لینک های داخلی متعددی وجود داشته باشد. اینکه لینک ها با چه روشی به سمت صفحه ی مقصد (در سایت خودتان) لینک زده می شوند بسیار اهمیت دارد. در صورت وجود خطا این امکان وجود دارد که با لینک کردن یک صفحه به صفحه ی دیگر، ارزش هردو صفحه کاسته شود یا اینکه ارزش خاصی به صفحه ی هدف منتقل نشده یا حتی باعث افزایش امتیاز اسپم صفحه ی هدف شود.

شاید مهم ترین نکته ای که امروزه در لینک زدن باید به آن توجه کرد عدم استفاده از کلمات کلیدی پررقابت در گوگل به عنوان متن anchor text است. این روش تا حد زیادی ممکن است اعتبار خاصی به صفحه ی هدف منتقل نکند. الگوریتم های گوگل نیز به این نوع لینک سازی داخلی حساس هستند. در ابزار لینک های داخلی مکسئو می توانید ایرادات مربوط به لینک های داخلی را با دقت بالا به درستی متوجه شوید.

این ابزار تنها برای وبسایت اصلی پروژه شما قابل اجرا است. پس از بررسی لینک های داخلی یک صفحه، بررسی اجمالی و یک صفحه برای همه ی لینک های بررسی شده در پنل پروژه شما قابل مشاهده است. در بررسی اجمالی ایرادات لینک ها و صفحات به صورت اعداد و ارقام ارائه شده اند. اما در صفحه ی همه ی لینک های داخلی با وجود فیلتر لینک ها برحسب خطاها به راحتی می توانید خطاهای مهم را شناسایی و برطرف کنید. در انتهای هر لینک نیز گزینه ای وجود دارد که اطلاعات اختصاصی برای هر صفحه ارائه می دهد که شامل لینک های داخلی و مشکلات اصلی آن صفحه با توضیحات کامل می شود.

بستن همه